Komunální a senátní volby: Jak zákon upravuje volební kampaň?

Rok 2016 přinesl novely zákonů o sdružování v politických stranách a hnutích a o volbách do Parlamentu České republiky. Přibyly limity a nová opatření. Roky 2017 a 2018 se pro normy staly zkouškou v případě parlamentních a prezidentských voleb. Jaká pravidla ale platí pro komunální a senátní volby?

Komunální a senátní volby se kvapem blíží a rozjíždí se volební kampaně. Na venkovních plochách se už můžeme setkat s politickou reklamou, občas na nás někdo zaútočí na Facebooku. Jestli patříte mezi ty, kteří se v říjnu pokusí získat veřejný úřad, měli byste si dát pozor na nová zákonná omezení. Možná se budou týkat i vás.

1. Komunální volby

Dobrá zpráva pro všechny kandidáty v komunálních volbách. Stávající zákon nijak neupravuje financování ani organizaci volební kampaně. To znamená, že nemusíte označovat vizuály informací o zadavateli a zpracovateli, ani vést transparentní volební účet.

Nutno ale dodat, že kampaň by se měla vést férově a čistě. Z pohledu voliče je příjemné vědět, kdo za jakou reklamou stojí, přestože nám to zákon neukládá. Proto doporučujeme veškeré vizuály označovat alespoň logem kandidujícího subjektu.

2. Senátní volby

V případě voleb do Senátu je situace komplikovaná, protože se jí pravidla financování a organizace volebních kampaní týkají.

Tohle je seznam těch nejdůležitějších věcí:

a) Transparentní účet

Veškeré transakce musí být vedeny na transparentním účtu a odkaz na transparentní účet musí být umístěn na webových stránkách. Aby toho nebylo málo, odkaz na webovky musíte poslat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

b) Zůstatek na účtu

Když se vám poštěstí všechno neutratit, zbylé peníze vám musí ležet na účtu minimálně dalších 180 dní kvůli případným pokutám.

c) Zadavatel a zpracovatel

Všechny vizuály, ať už online nebo offline, musí být označeny informací o zadavateli a zpracovateli. U online obsahu, např. na Facebooku, musí být tato informace obsažená v informacích o stránce a na všech obrázcích a videích příspěvcích, které podporujete reklamou.

Doporučujeme informaci uvádět do všech obrázků a videí, abyste se vyhnuli případným komplikacím.

d) Limity na kampaň

Na senátní kampaň smíte vynaložit maximálně 2 miliony korun, pokud se nebudete účastnit druhého kola. V případě postupu můžete utratit další 500 tisíc korun.

e) Dary do a nad 1000 korun

Výklad v zákoně je trochu komplikovaný. Praxe je však taková, že strany si sjednávají nad dary od 1000 korun písemné darovací smlouvy. Na dary do 1000 korun vám postačí znát jen jméno a datum narození dárce.

Dejte si pozor na to, abyste nepřijali žádný dar později než 3 dny před volbami. Sice to nestanovuje zákon, ale ÚDHPSPH to tak vyžaduje.

f) Jiné podporující osoby

To se sice netýká přímo kandidáta, ale je dobré to vědět. Pokud by vás chtěl podpořit někdo s nebo bez vašeho vědomí, tzn. ne formou darovací smlouvy na finanční či nefinanční plnění, musí se zaregistrovat jako tzv. třetí osoba u ÚDHPSPH.

Pokud bude vést kampaň s vaším vědomím, započítává se vám její činnost do vašeho limitu. Pokud bez vašeho vědomí, platí pro ní speciální limity.

g) Zpráva o kampani

Ani po skončení to není všechno. Jakmile proběhnou volby, musíte odevzdat zprávu o financování kampaně.

Jestli v tom máte zmatek nebo byste potřebovali něco z vaší kampaně konzultovat, uděláte nejlépe, když se nám ozvete a my vám rádi poradíme.